Значення слова

Прикметник
серйозний
важливий
солідний
діловитий
змістовний
тяжкий
небезпечний

Приклади вживання

There is a serious problem. — Існує серйозна проблема.
It isn’t a serious illness. — Це не серйозна хвороба.
Was it a serious problem? — Це була серйозна проблема?
I’m told to be more serious. — Мені кажуть бути серйознішим.
He recovered from a serious disease. — Він одужав від важкої хвороби.
When I argue with them in my column, this is a serious discussion. — Коли я сперечаюся з ними у своїй колонці, це серйозне обговорення.
Are you serious? — Ти серйозно?

Ступені порівняння до слова serious

  • less serious — менш серйозний
  • the least serious — найменш серйозний
  • more serious — більш серйозний
  • the most serious — найсерйозніший

Приклади речень:

It’s regarded as less serious. — Він вважається менш серйозним.
Neurapraxia is the least serious form of nerve injury. — Нейропраксія — найменш серйозна форма пошкодження нерва.
In January 2016, he had back surgery, which turned out to be more serious than originally expected. — У січні 2016 року йому зробили операцію на спині, яка виявилася більш серйозною, ніж очікувалося спочатку.
Asystole is the most serious form of cardiac arrest and is usually irreversible. — Асистолія є найсерйознішою формою зупинки серця і зазвичай незворотна.

Дивіться детальніше про ступені порівняння в англійській мові.

Поділитись публікацією: