Значення слова

Числівник
сімнадцять

Приклади вживання

seventeen seconds — сімнадцять секунд
seventeen days — сімнадцять днів
seventeen forever — сімнадцять назавжди
She is seventeen years old. — Їй сімнадцять років.
Seventeen is the atomic number of chlorine. — Сімнадцять є атомним номером хлору.
Seventeen is the sum of the first four prime numbers. — Сімнадцять є сумою чотирьох перших простих чисел.
Eleven plus six equals seventeen. — Одинадцять плюс шість дорівнює сімнадцяти.
Seventeen minus five equals twelve. — Сімнадцять мінус п’ять дорівнює дванадцяти.
Two times seventeen equals thirty four. — Два помножити на сімнадцять дорівнює тридцяти чотирьом.
Fifty one divided by three equals seventeen. — П’ятдесят один розділити на три дорівнює сімнадцяти.

Див. також: Числівники в англійській мові

Поділитись публікацією: