Значення слова

Прислівник
кілька

Прикметник
кожний
особистий

Приклади вживання

He lost several of his teeth. — Він втратив кілька зубів.
We’ve met several times. — Ми зустрічалися кілька разів.
I told her several times, but she wouldn’t listen. — Я говорив їй кілька разів, але вона не слухала.
I’m taking several courses at the university this summer. — Цього літа я проходжу кілька курсів в університеті.
There are several reasons why I help him. — Є кілька причин, чому я допомагаю йому.
This is a function that depends on several arguments. — Це функція, яка залежить від кількох аргументів.

Поділитись публікацією: