Значення слова

Прикметник
мілководний
неглибокий
пустий
поверховий

Іменник
мілина
мілководдя

Множина

Іменник shallow у множині: shallows

Приклади вживання

It’s a rather shallow sea. — Це досить мілке море.
It’s a shallow traditional pan. — Це неглибока традиційна сковорода.
They tend to live in shallow and tidal waters. — Вони, як правило, живуть у мілководдях і приливних водах.
But until yesterday, no one has ever called me shallow. — Але до вчорашнього дня ніхто ніколи не називав мене пустим.
When waves travel into areas of shallow water, they begin to be affected by the ocean bottom. — Коли хвилі досягають мілководдя, на них починає впливати дно океану.
These torpedoes were specially developed for attacks on ships in shallow harbours. — Ці торпеди були спеціально розроблені для атак на кораблі в мілководних гаванях.
Large barracudas can be encountered in muddy shallows on rare occasion. — У рідкісних випадках на мулистих мілководдях можна зустріти великих баракуд.

Поділитись публікацією: