Значення слова

Іменник
акція
доля
частка
частина
участь
пай
пайка

Дієслово
ділити
ділитися
розділяти
поділяти
брати участь
бути пайщиком
володіти спільно

Множина

Іменник share у множині: shares

Приклади вживання

share certificate — акціонерний сертифікат
He shared a passionate kiss with her. — Він пристрасно поцілував її.
Share them below! — Поділіться ними нижче!
I’m always ready to share my knowledge with you. — Я завжди готовий поділитися з вами своїми знаннями.
A landowner allows a tenant to use the land in return for a share of the crops produced on that land. — Власник землі дозволяє орендарю використовувати землю в обмін на частку врожаю, вирощеного на цій землі.
He is the owner of shares in the company. — Він є власником акцій компанії.
The income received from the ownership of shares is a dividend. — Дохід, отриманий від володіння акціями, є дивідендом.
Can you share your story with us? — Ви можете поділитися своєю історією з нами?
I totally share your point of view. — Я повністю поділяю вашу точку зору.
My father prefers to invest in shares. — Мій батько вважає за краще інвестувати в акції.

Поділитись публікацією: