Скорочені форми (don’t, I’ll, haven’t та інші) в англійській мові

Скорочені форми (don’t, I’ll, haven’t та інші) в англійській мові

На письмі та в усному мовленні деякі слова в англійській мові скорочуються для зручності. При написанні таких скорочених форм використовується апостроф:

 • am → ‘m (I’m);
 • is → ‘s (he’s, she’s, it’s);
 • are → ‘re (you’re, we’re, they’re);
 • have → ‘ve (I’ve, you’ve, we’ve, they’ve);
 • has → ‘s (he’s, she’s, it’s);
 • had → ‘d (I’d, he’d, she’d, we’d, you’d, they’d);
 • will → ‘ll (I’ll, he’ll, she’ll, we’ll, you’ll, they’ll);
 • would → ‘d (I’d, he’d, she’d, we’d, you’d, they’d).

I’m going to play football tomorrow. — Завтра я збираюся пограти у футбол.
It’s raining now. — Зараз іде дощ.
It’s very interesting. — Це дуже цікаво.
I’ve got a new car. — У мене нова машина.
She’ll come tomorrow. — Вона прийде завтра.
You’re a very smart boy. — Ти дуже розумний хлопчик.

‘s може означати is або has:

He’s going to London next week (he’s going = he is going). — Він збирається до Лондона наступного тижня.
He’s got a headache (he’s got = he has got). — В нього болить голова.

Також ‘s може означати us (наприклад, let’s = let us):

This is a very interesting game. Let’s play! — Це дуже цікава гра. Давай пограємо!

‘d може означати would або had:

I’d like to buy this book (I’d like = I would like). — Я б хотів придбати цю книжку.
I told them that I’d lost my keys (I’d lost = I had lost). — Я сказав їм, що я загубив свої ключі.

Наприкінці речення скорочені форми не використовуються:

Are you stupid? — Yes, I am. — Ти дурний? — Так!

Скорочення у запереченнях:

 • is not → isn’t
 • are not → aren’t
 • was not → wasn’t
 • were not → weren’t
 • have not → haven’t
 • has not → hasn’t
 • had not → hadn’t
 • do not → don’t
 • does not → doesn’t
 • did not → didn’t
 • cannot → can’t
 • could not → couldn’t
 • will not → won’t
 • would not → wouldn’t
 • should not → shouldn’t
 • must not → mustn’t
 • need not → needn’t

I haven’t seen her since last week. — Я не бачив її з минулого тижня.
You shouldn’t scream so loud. — Ти не маєш кричати так голосно.
He wasn’t very smart. — Він не був дуже розумним.
They won’t walk in the park tomorrow. — Вони не підуть завтра гуляти у парку.

Поділитись публікацією: