Значення слова

Прикметник
сором’язливий
несміливий
соромливий
полохливий
недовірливий

Дієслово
не зважуватися
лякатися
полохатися
сторонитися

Приклади вживання

Are you shy? — Ви сором’язливі?
He was so shy. — Він був таким сором’язливим.
Was she very shy? — Вона була дуже сором’язливою?
I think Robert is a shy person. — Я думаю, що Роберт сором’язлива людина.
Don’t be so shy! — Не будь таким сором’язливим!
When she was a schoolgirl, Maria was a shy girl. — Коли вона була школяркою, Марія була сором’язливою дівчиною.
I was too shy to say it. — Я був надто сором’язливим, щоб сказати це.
Loud sounds make horses shy away. — Гучні звуки полохають коней.
Unwin was found dead on 14 August 2019, one day shy of his 42nd birthday, at his home in Minyon Falls, west of Byron Bay. — Анвіна знайшли мертвим 14 серпня 2019 року, за день до його 42-го дня народження, у його будинку в Міньон-Фоллз, на захід від Байрон-Бей.

Поділитись публікацією: