Значення слова

Іменник
сором’язливість

Приклади вживання

Shyness can be a characteristic of people who have low self-esteem. — Сором’язливість може бути характеристикою людей, які мають низьку самооцінку.
Her passion has allowed her to overcome her shyness. — Її пристрасть дозволила їй подолати власну сором’язливість.
He shows no sign of shyness. — Він не виявляє жодних ознак сором’язливості.
This could be due to anxiety, shyness, lack of social skills or self-esteem. — Це може бути через тривогу, сором’язливість, відсутність соціальних навичок або самооцінки.

Поділитись публікацією: