Значення слова

Прикметник
значний
знаменитий
суттєвий
важливий
істотний
показовий
багатозначний

Приклади вживання

significant figures — значущі цифри
It’s a significant element in Indian cuisine. — Це важливий елемент індійської кухні.
Almost all spiders produce venom but only a few are classified as venomous and able to cause significant harm to humans. — Майже всі павуки виробляють отруту, але лише деякі класифікуються як отруйні і здатні завдати значної шкоди людині.
She spends a significant amount of time attending various fashionable social gatherings. — Вона проводить значну кількість часу, відвідуючи різні модні світські зібрання.

Поділитись публікацією: