Значення слова

Прислівник
значно

Приклади вживання

It changed significantly. — Він суттєво змінився.
It can be used to find means that are significantly different from each other. — З його допомогою можна знайти засоби, які істотно відрізняються один від одного.
Gmail provided a storage capacity of one gigabyte per user, which was significantly higher than its competitors offered at the time. — Gmail забезпечував ємність сховища в один гігабайт на користувача, що було значно вище, ніж в його конкурентів на той час.
The book is set in a near-future Earth where climate change has significantly altered human society. — Події книги розгортаються в найближчому майбутньому Землі, де зміна клімату суттєво змінила людське суспільство.
He began composing it around 1890, at the age of 28, but significantly revised it just before its 1905 publication. — Він почав писати його приблизно в 1890 році, у віці 28 років, але значно переробив його незадовго до його публікації в 1905 році.
Viewing figures dropped significantly in the early 2000s. — Кількість переглядів значно впала на початку 2000-х років.

Поділитись публікацією: