Значення слова

Прикметник
дурний
нерозумний

Іменник
дурник

Приклади вживання

This is a silly ritual. — Це дурний ритуал.
It was such a silly mistake! — Це була така дурна помилка!
He made such a silly mistake. — Він зробив таку безглузду помилку.
I don’t like silly people. — Я не люблю дурних людей.
Never before have I met such a silly person! — Ніколи раніше я не зустрічав такого дурня!
It isn’t just a concocted fable or a silly fairy tale. — Це не просто вигадана байка чи дурна казка.
Billy becomes annoyed when Layla makes silly faces during the photos. — Біллі дратується, коли Лейла робить дурні обличчя під час фотографування.

Поділитись публікацією: