Значення слова

Прикметник
схожий
подібний
аналогічний

Іменник
копія
двійник

Приклади вживання

All the houses were similar in appearance. — Всі будинки були схожі зовні.
A similar story was told by all the witnesses. — Подібну історію розповіли усі свідки.
Two objects are similar if they have the same shape. — Два предмети схожі, якщо вони мають однакову форму.
Similar standards are used in the United States, China and Japan. — Подібні стандарти застосовуються в США, Китаї та Японії.
Various languages across the world have words that describe similar concepts. — Різні мови у всьому світі мають слова, що описують подібні поняття.

Поділитись посиланням: