Значення слова

Дієслово
спрощувати

Приклади вживання

We need to simplify the analysis. — Нам потрібно спростити аналіз.
They use ZIP codes to simplify the distribution of mail. — Вони використовують поштові індекси, щоб спростити доставку пошти.
It attempts to simplify the process of bankruptcy proceedings. — Він намагається спростити процедуру банкрутства.
I think you need to simplify your lifestyle. — Я вважаю, що вам потрібно спростити свій спосіб життя.
Stretch fabrics simplify the construction of clothing. — Еластичні тканини спрощують конструювання одягу.
Having an organizing principle might help one simplify and get a handle on a particularly complicated domain or phenomenon. — Наявність принципу організації може допомогти спростити й опанувати особливо складну область чи явище.

Поділитись публікацією: