Значення слова

Іменник
жарт
скетч
сатира
пародія
короткочасний дощ

Дієслово
висміювати

Приклади вживання

She is a Chinese skit and sitcom actress. — Вона китайська актриса скетчів та ситкомів.
The skit was written by Robert Smigel. — Скетч написав Роберт Смігель.
There are ten tracks and eleven skits in this album. — У цьому альбомі десять композицій та одинадцять скитів.
They’ve performed this skit many times. — Вони багато разів виконували цей скетч.

Поділитись публікацією: