Значення слова

Іменник
сильний удар
важка праця
стомлива праця

Дієслово
дубасити
важко працювати

Приклади вживання

It was a long slog. — Це була довга стомлива праця.
You only have to slog for 21 days. — Вам потрібно важко попрацювати лише 21 день.
His literal adaptation is, by contrast, a long, dull slog. — Його буквальна адаптація, навпаки, є довгою стомливою працею.
Online learning can feel like a slog. — Онлайн-навчання може здаватися важкою працею.

Поділитись публікацією: