Slow down: значення та приклади вживання

Slow down: значення та приклади вживання

Slow down — фразове дієслово.

Значення

  • сповільнювати,
  • сповільнюватися,
  • гальмувати.

Приклади вживання

Slow down! — Повільніше!
Slow down! You’re driving too fast! — Повільніше! Ти їдеш занадто швидко!
The wind can slow down the plane. — Вітер може уповільнити літак.
It is designed in a circular shape to force drivers to slow down. — Він розроблений у формі круга, щоб змусити водіїв сповільнюватися.
Scientists reported that in 2020 Earth has started spinning faster, after consistently slowing down in the decades before. — Вчені повідомили, що в 2020 році Земля почала обертатися швидше, після постійного уповільнення у попередні десятиліття.
You can use it to slow down disease progression. — Ви можете використовувати його для уповільнення прогресування захворювання.
These devices were used to stop or slow down a bicycle. — Ці пристрої використовувались для зупинки або уповільнення руху велосипеда.
I learned that sometimes slowing down is the best way to move faster. — Я дізнався, що іноді уповільнення — найкращий спосіб рухатися швидше.
It’s still showing no sign of slowing down. — Він все ще не демонструє ознак уповільнення.

Словник

Слова з цієї статті у словнику: after, before, best, bicycle, can, circular, decade, design, device, disease, down, driver, driving, earth, fast, force, learn, move, plane, progression, report, scientist, shape, sign, slow, sometimes, start, stop, that, too, way, wind, you.
. . .
Більше слів дивіться у розділі Англо-український словник.

Поділитись публікацією: