Значення слова

Прикметник
повільний
неспішний
неповороткий
неквапливий
тупий
нецікавий
розумово відсталий
тривалий

Прислівник
повільно

Дієслово
сповільнюватися
уповільнювати

Приклади вживання

slow dance — повільний танець
slow down — сповільнювати, сповільнюватися, гальмувати
slow cooker — повільноварка
slow motion — сповільнений рух
The Wi-Fi here is too slow. — Wi-Fi тут занадто повільний.
He’s running too slow. — Він біжить занадто повільно.
There is a fast and a slow carbon cycle. — Існує швидкий і повільний вуглецевий цикл.
Logarithmic growth is the inverse of exponential growth and is very slow. — Логарифмічне зростання є зворотним до експоненціального зростання і відбувається дуже повільно.
The spread of Christianity in Lebanon was very slow. — Поширення християнства в Лівані відбувалося дуже повільно.
Slow down! — Повільніше!

Ступені порівняння до слова slow

  • slower — повільніше
  • the slowest — найповільніший

Приклади речень:

Try to play normally recorded footage at a slower speed. — Спробуйте відтворювати звичайно записані кадри з меншою швидкістю.
He’s the slowest runner in the world! — Він найповільніший бігун у світі!

Дивіться детальніше про ступені порівняння в англійській мові.

Поділитись публікацією: