Значення слова

Дієслово
чхати
начхати

Іменник
чхання

Множина

Іменник sneeze у множині: sneezes

Приклади вживання

The cat sneezed! — Котик чхнув!
Many animals sneeze. — Багато тварин чхають.
I think you sneeze too often. — Мені здається, ти занадто часто чхаєш.
Olga sneezes too loud. — Ольга занадто голосно чхає.
Coughs and sneezes spread diseases. — Кашель і чхання поширюють хвороби.
You should sneeze into a tissue. — Чхати слід у серветку.
You can sneeze into the bend of your elbow. — Ви можете чхнути у згін ліктя.
People often use this phrase as a response to a sneeze. — Люди часто використовують цю фразу як відповідь на чхання.
These sneezes are characterized by a short, sharp exhale through the nostrils. — Ці чхання характеризуються коротким різким видихом через ніздрі.

Поділитись публікацією: