Значення слова

Сполучник
отже
тому
так що

Прислівник
таким чином
отже
так
настільки
також

Приклади вживання

so far — досі, поки
so far so good — поки все добре
so and so — такий-сякий, такий собі, такий-то
so that — для того, щоб; так що
So what? — І що?
There is so much to do. — Так багато треба зробити.
She is so beautiful! — Вона така прекрасна!
He is so industrious. — Він такий працелюбний.
I don’t feel so good. — Я почуваюся не дуже добре.
Is it really so? — Це дійсно так?
There are so many options to choose from! — Є так багато варіантів на вибір!

Слово so у статтях

Поділитись публікацією: