Значення слова

Дієслово
парити
злітати
височіти
височіти над чимось
підноситися
планерувати
набирати висоту
ширяти

Приклади вживання

He is soaring in the sky. — Він парить в небі.
Pilots can soar for hours. — Пілоти можуть парити годинами.
Many creatures capable of sustained wing-powered flight also soar unpowered for much of the time they are airborne. — Багато істот, що здатні до тривалого польоту на крилах, також парять без зусиль більшу частину часу у повітрі.
Many types of glider aircraft are designed to exploit rising air and can therefore also soar. — Багато типів планерних літаків призначені для використання повітря, що піднімається, і тому можуть також парити.

Поділитись публікацією: