Значення слова

Прикметник
урочистий
офіційний
серйозний
імпозантний
темний
хмурий

Приклади вживання

solemn promise — урочиста обіцянка
solemn vow — урочиста обітниця
The solemn declaration of papal infallibility by the Vatican I took place on 18 July 1870. — 18 липня 1870 року відбулося урочисте проголошення Ватиканом I папської непогрішності.
Papal bulls were originally issued by the pope for many kinds of communication of a public nature, but by the 13th century, papal bulls were only used for the most formal or solemn of occasions. — Папські булли спочатку видавалися папою для багатьох видів комунікацій публічного характеру, але до 13 століття папські булли використовувалися лише для найбільш офіційних чи урочистих випадків.

Поділитись публікацією: