Значення слова

Дієслово
вирішити
вирішувати
розв’язувати
розчиняти
знаходити вихід
пояснювати

Приклади вживання

I can’t solve the issue at that level. — Я не можу вирішити проблему на цьому рівні.
How will you solve this problem? — Як ви вирішите цю проблему?
How did you solve this problem? — Як ви вирішили цю проблему?
We’ll solve this problem. — Ми вирішимо цю проблему.
We didn’t solve that problem. — Ми не вирішили цю проблему.
If you’re a lawyer, you get paid to help people solve legal problems. — Якщо ви юрист, вам платять за допомогу людям у вирішенні юридичних проблем.

Поділитись публікацією: