Значення слова

Прислівник
десь
кудись

Приклади вживання

Shall we go somewhere else? — Підемо ще кудись?
I read it somewhere. — Я це десь прочитав.
Can I hang my coat somewhere? — Чи можу я десь повісити пальто?
It happened somewhere in Brooklyn. — Це сталося десь у Брукліні.
I should search for the answers somewhere in my past. — Мені слід шукати відповіді десь у своєму минулому.
I don’t know where this thing is. I’ve lost it somewhere. — Я не знаю, де ця річ. Я її десь загубив.
Cryptids are animals that cryptozoologists believe may exist somewhere in the wild, but are not believed to exist by mainstream science. — Криптиди — це тварини, які, на думку криптозоологів, можуть існувати десь у дикій природі, але загальна наука не визнає їхнього існування.

Поділитись публікацією: