Значення слова

Іменник
душа
дух
суть

Множина

Іменник soul у множині: souls

Приклади вживання

I have a soul. — У мене є душа.
Everyone has a soul. — У кожного є душа.
Martin was amazed by the beauty of her soul. — Мартін був вражений красою її душі.
He doesn’t like soul music. — Він не любить музику соул.
He believes that the human soul is not naturally immortal. — Він вважає, що душа людини не безсмертна від природи.
My friend says that only human beings have immortal souls. — Мій друг каже, що тільки люди мають безсмертні душі.
Plato said that even after death, the soul exists and is able to think. — Платон говорив, що навіть після смерті душа існує і здатна мислити.

Поділитись публікацією: