Значення слова

Іменник
споріднена душа

Приклади вживання

A soulmate is a person with whom one has a feeling of deep or natural affinity. — Споріднена душа — це людина, з якою є почуття глибокої чи природної спорідненості.
It’s a movie about a young woman whose search for the man she believes to be her soulmate leads her to Italy where she meets her destiny. — Це кіно про молоду жінку, чиї пошуки чоловіка, якого вона вважає своєю спорідненою душею, приводять її до Італії, де вона зустрічає свою долю.

Поділитись публікацією: