Значення слова

Прикметник
просторий
місткий
всеосяжний
тривалий
розлогий

Приклади вживання

The rooms are high and spacious. — Кімнати високі та просторі.
They have a spacious living room. — Вони мають простору вітальню.
If I had more money, I would buy a more spacious house. — Якби у мене було більше грошей, я б купив більш просторий будинок.
The many spacious windows confer a spacious impression. — Численні просторі вікна створюють враження простору.
The temple complex includes a spacious marble temple, an auditorium, a restaurant, and a guest house. — Храмовий комплекс включає просторий мармуровий храм, аудиторію, ресторан і гостьовий будинок.
This car has a more spacious interior. — Цей автомобіль має більш просторий салон.
Did you see her spacious kitchen? — Ви бачили її простору кухню?
Martin and Sarah bought a spacious beach house. — Мартін і Сара купили просторий пляжний будиночок.

Поділитись публікацією: