Значення слова

Прислівник
рідко

Приклади вживання

In practice, such territories are always sparsely populated. — На практиці такі території завжди малозаселені.
Fibroblasts are the predominant cell type, scattered sparsely across the tissue. — Фібробласти є переважаючим типом клітин, розкиданими рідко по тканині.
It is sparsely spread across wet grasslands of central Africa. — Він рідко поширений на вологих луках Центральної Африки.
This territory is sparsely inhabited. — Ця територія малозаселена.
The community is large and sparsely populated and covers 86 square kilometers. — Громада велика і малонаселена і займає 86 квадратних кілометрів.

Поділитись публікацією: