Значення слова

Дієслово
розмовляти
говорити
казати
мовити
вимовляти
виступати

Приклади вживання

speak up — висловлюватися
speak out — говорити виразно
Do you speak Spanish? — Ви розмовляєте іспанською?
I’ll speak to her about it. — Я поговорю з нею про це.
May I speak to you? — Чи можу я поговорити з вами?
I speak a little English. — Я трохи розмовляю англійською.

Слово speak у статтях

Поділитись публікацією: