Значення слова

Прикметник
спеціалізований
спеціальний

Приклади вживання

specialized dictionary — спеціалізований словник
specialized school — спеціалізована школа
Jargon is the specialized terminology associated with a particular field or area of activity. — Жаргон — це спеціалізована термінологія, пов’язана з певною сферою чи сферою діяльності.

Поділитись публікацією: