Значення слова

Прислівник
спеціально
особливо

Приклади вживання

The Peugeot 3008 DKR is an off-road competition car specially designed to take part in rally raids with the main objective of winning the Dakar Rally. — Peugeot 3008 DKR — це позашляховий спортивний автомобіль, спеціально розроблений для участі в ралі-рейдах з основною метою виграти ралі Дакар.
Specially prepared oils are used in some religious ceremonies and rituals as purifying agents. — Спеціально приготовані олії використовуються в деяких релігійних церемоніях та ритуалах як очисні засоби.
It was designed specially for Japanese market. — Він був розроблений спеціально для японського ринку.
It is specially designed for dishwashers. — Він спеціально розроблений для посудомийних машин.

Слово specially у статтях

Поділитись публікацією: