Значення слова

Іменник
промова
мова
виступ
репліка
слова
діалект

Множина

Іменник speech у множині: speeches

Приклади вживання

hate speech — мова ворожнечі
part of speech — частина мови
speech act — мовленнєвий акт
speech recognition — розпізнавання мови
speech synthesis — синтез мовлення
speech therapist — логопед
How could you understand that speech? — Як ти міг зрозуміти цю промову?
Maria and Jack are recording his speech. — Марія та Джек записують його виступ.
There are several organic and psychological factors that can affect speech. — Існують кілька органічних та психологічних факторів, які можуть впливати на мовлення.
In one of the last major speeches of his presidency, Obama strongly endorsed Clinton as the Democratic nominee for president. — В одній з останніх великих промов свого президентства Обама рішуче підтримав Клінтон як кандидата у президенти від демократів.
Your speech might be difficult to understand. — Вашу промову може бути важко зрозуміти.

Поділитись публікацією: