Значення слова

Іменник
швидкість
число обертів
хід

Дієслово
прискорювати
встановлювати швидкість
поспішати

Множина

Іменник speed у множині: speeds

Приклади вживання

full speed ahead — повний хід
speed limit — обмеження швидвості, дозволена швидкість
speed skating — швидкісний біг на ковзанах
speed up — прискорювати, форсувати
Work is changing at warp speed. — Робота змінюється з неймовірною швидкістю.
How can we speed up this process? — Як ми можемо прискорити цей процес?
What is the speed of this object? — Яка швидкість цього об’єкта?
What is the speed of light in a vacuum? — Яка швидкість світла у вакуумі?
They can fly at very high speeds. — Вони можуть літати на дуже великій швидкості.
Broadband connections typically offer speeds of 700 kbit/s or higher. — Широкосмугове підключення зазвичай забезпечує швидкість 700 кбіт/с або вище.
The maximum speed for a locomotive-hauled passenger train is 90 km/h. — Максимальна швидкість для локомотивного пасажирського поїзда становить 90 км/год.
There are two default speed limits: 50 km/h inside built-up areas and 100 km/h outside built-up areas. — За замовчуванням існує два обмеження швидкості: 50 км/год всередині населених пунктів і 100 км/год поза населеними пунктами.
Supersonic speed is the speed of an object that exceeds the speed of sound. — Надзвукова швидкість — це швидкість об’єкта, яка перевищує швидкість звуку.

Поділитись публікацією: