Значення слова

Іменник
правопис
вимовляння слова по літерах

Приклади вживання

normative spelling — нормативний правопис
spelling alphabet — фонетичний алфавіт
Did you find this spelling mistake? — Ви знайшли цю орфографічну помилку?
In this section you will find activities to help you learn the meaning, pronunciation and spelling of new words. — У цьому розділі ви знайдете вправи, які допоможуть вам вивчити значення, вимову та написання нових слів.
Many of the differences between American and British English date back to a time before spelling standards were developed. — Багато відмінностей між американською та британською англійською мовою сягають часів, коли були розроблені стандарти правопису.

Поділитись посиланням: