Значення слова

Іменник
дощик
бризки

Дієслово
плескати
плескатися
дзюрчати
бризкати
забризкувати
розплескувати
мимрити

Приклади вживання

splatter guard — захист від розбризкування
The album cover for this release is a centered ink splatter, with text to the extremes of the cover. — Обкладинка альбому для цього випуску має по центру бризки чорнила і текст по краях.
The eaves may also protect a pathway around the building from the rain, prevent erosion of the footings, and reduce splatter on the wall from rain. — Карниз також може захищати доріжку навколо будівлі від дощу, запобігати ерозії опорних стін та зменшувати бризки на стіні від дощу.
Much of the rest was splattered over equipment in the process. — Більша частина решти була розбризкана по обладнання у процесі.

Поділитись публікацією: