Значення слова

Прикметник
розмовний
усний
виражений словами

Дієслово
Past Participle від speak

Приклади вживання

spoken language — усне мовлення
English is spoken all over the world. — Англійською розмовляють у всьому світі.
The relationship between spoken language and written language is complex. — Взаємозв’язок усної та письмової мови складний.
Most languages spoken in Spain belong to the Romance language family. — Більшість мов, якими розмовляють в Іспанії, належать до романської сім’ї мов.
It is spoken throughout Nepal and by about a quarter of the population in Bhutan. — На ньому розмовляють по всьому Непалу і приблизно чверть населення Бутану.

Поділитись публікацією: