Значення слова

Іменник
витривалість
стійкість
витримка
життєздатність

Приклади вживання

He has superhuman stamina and durability. — Він має надлюдську витривалість і міцність.
Despite his unimpressive size and strength, Gretzky’s intelligence, stamina, and reading of the game were unrivaled. — Незважаючи на його невразливі розміри та силу, інтелект, витривалість та читання гри Грецкі були неперевершеними.
Military experts have designed missions that will be testing their physical stamina, mental strength, and cooperation. — Військові експерти розробили місії, які перевірятимуть їх фізичну витривалість, силу духу та співпрацю.
It’s a North African breed of riding horses with great stamina. — Це північноафриканська порода верхових коней з великою витривалістю.

Поділитись публікацією: