Значення слова

Іменник
зірка
кінозірка

Дієслово
прикрашати зірками
бути зіркою

Прикметник
зірковий
головний

Множина

Іменник star у множині: stars

Приклади вживання

star cluster — зоряне скупчення
star system — зоряна система
Star Wars: The Last Jedi — «Зоряні війни: Останні джедаї» (назва худ. фільму)
The nearest star to Earth is the Sun. — Найближча до Землі зірка — Сонце.
How many stars are there in the sky? — Скільки зірок на небі?
Every star generates a stellar wind of particles that causes a continual outflow of gas into space. — Кожна зірка породжує зоряний вітер частинок, що викликає постійний відтік газу в космос.
A typical large galaxy like the Milky Way contains hundreds of billions of stars. — Типова велика галактика, як-от Чумацький Шлях, містить сотні мільярдів зірок.
Most stars are between 1 billion and 10 billion years old. — Більшості зірок від 1 до 10 мільярдів років.
Their younger daughter wants to become a movie star. — Їхня молодша донька хоче стати кінозіркою.

Поділитись публікацією: