Значення слова

Дієслово
красти
вкрасти
викрадати
прокрастися
робити непомітно

Іменник
крадіжка
крадене майно

Приклади вживання

steal away — зникнути, непомітно вислизнути
subclavian steal syndrome — синдром підключичного обкрадання
How to Steal a Million — «Як украсти мільйон» (назва худ. фільму)
They steal your money! — Вони крадуть ваші гроші!

Поділитись публікацією: