Значення слова

Іменник
мачуха

Дієслово
третирувати

Приклади вживання

She is my stepmother. — Вона моя мачуха.
In fiction, stepmothers are often portrayed as being evil. — У ходожній літературі мачухи часто зображаються злими.
The new stepmother was both ugly and cruel. — Нова мачуха була і потворною, і жорстокою.
My Stepmother Is an Alien — «Моя мачуха — іншопланетянка» (назва худ. фільму)

Поділитись публікацією: