Значення слова

Іменник
стереотип
стереотипність
шаблон

Дієслово
друкувати зі стереотипу
стереотипувати
перетворювати на стандарт

Множина

Іменник stereotype у множині: stereotypes

Приклади вживання

ethnic stereotype — етнічний стереотип
It’s just a stereotype. — Це просто стереотип.
So which stereotypes are really true? Which are false? — Отже, які стереотипи справді правдиві? Які помилкові?
This stereotype has remained prevalent into the 21st century. — Цей стереотип зберігся в 21 столітті.
Stereotypes can help make sense of the world. — Стереотипи можуть допомогти зрозуміти світ.
The physical attractiveness stereotype is a tendency to assume that people who are physically attractive also possess other desirable personality traits. — Стереотип фізичної привабливості — це тенденція вважати, що люди, які є фізично привабливими, мають також інші бажані риси особистості.

Поділитись публікацією: