Значення слова

Іменник
зупинка
пауза
припинення
стоянка
привал
розділовий знак
затикання
перешкода

Дієслово
зупиняти
зупинятися
зупинити
припиняти
припинятися
переставати
спиняти
стримувати
загальмувати
блокувати
ставати
перебити

Приклади вживання

full stop — крапка
stop signal — сигнал зупинки
Do you think we should stop discussing it? — Ви вважаєте, що нам слід припинити це обговорювати?
He stopped in front of me. — Він зупинився переді мною.
She could not stop the car quickly enough. — Вона не змогла зупинити машину достатньо швидко.
The bus does not stops here. — Автобус тут не зупиняється.
The next stop is the last stop. — Наступна зупинка — остання.
The next train will not stop. — Наступний поїзд не зупинятиметься.
The train stops at the following stations. — Поїзд зупиняється на наступних станціях.
Where is the bus stop? — Де автобусна зупинка?
What’s the next stop? — Яка наступна зупинка?
We must stop the war. — Ми повинні зупинити війну.

Слово stop у статтях

Поділитись публікацією: