Значення слова

Іменник
стратегія

Множина

Іменник strategy у множині: strategies

Приклади вживання

evolution strategy — еволюційна стратегія
marketing strategy — маркетингова стратегія
military strategy — військова стратегія
option strategies — опціонні стратегії
I don’t think it’s the best strategy. — Я не думаю, що це найкраща стратегія.
Poker is a popular card game that combines elements of chance and strategy. — Покер — це популярна карткова гра, яка поєднує елементи випадковості та стратегії.
Have you already come up with the strategy? — Ви вже придумали стратегію?

Поділитись посиланням: