Значення слова

Іменник
страйк
удар
відкриття родовища

Дієслово
страйкувати
вдарити
ударяти

Множина

Іменник strike у множині: strikes

Приклади вживання

The strike is today. — Сьогодні страйк.
The strike lasted six days. — Страйк тривав шість днів.
The workers went on strike. — Працівники вийшли на страйк.
The strike will start tomorrow. — Завтра розпочнеться страйк.
Do you want to join our strike? — Хочеш приєднатися до нашого страйку?
Who is leading the strike? — Хто очолює страйк?
They’re on strike. — Вони страйкують.
It sparked off a strike. — Це викликало страйк.
Strikes are sometimes used to pressure governments to change policies. — Інколи страйки використовуються для тиску на уряди для зміни політики.

Поділитись публікацією: