Значення слова

Прикметник
структурний
будівельний

Приклади вживання

structural analysis — структурний аналіз
structural formula — структурна формула
structural isomer — структурний ізомер
structural patterns — структурні шаблони
structural steel — конструкційна сталь
structural unemployment — структурне безробіття
Structural elements are used in structural analysis to split a complex structure into simple elements. — Структурні елементи використовуються в структурному аналізі для поділу складної структури на прості елементи.

Поділитись публікацією: