Значення слова

Іменник
стиль
манера
фасон
тип
мода
шик
напрямок
школа
крій

Дієслово
уводити у моду
величати
модернізувати

Приклади вживання

Cascading Style Sheets — каскадні таблиці стилів
management style — стиль керівництва
style guide — стилістичний довідник
Going In Style — «Красиво піти» (назва худ. фільму)
There are various styles of a collar. — Існують різні фасони коміра.
I love the flashy style. — Мені подобається показний стиль.
She likes the retro style. — Їй подобається стиль ретро.
Have you noticed the changes in his writing style? — Ви помітили зміни в його стилі письма?
The idea of individualized learning styles became popular in the 1970s. — Ідея індивідуалізованих стилів навчання стала популярною в 1970-х роках.

Поділитись публікацією: