Значення слова

Прикметник
наступний
подальший
що є результатом

Приклади вживання

The subsequent trials were held in the same location, at the Palace of Justice in Nuremberg. — Подальші судові процеси проходили там же, в Палаці правосуддя в Нюрнберзі.
This audio file was created from a revision of this article dated 30 August 2019, and does not reflect subsequent edits. — Цей аудіофайл створено в результаті перегляду цієї статті від 30 серпня 2019 року і не відображає подальших редагувань.
Subsequent analysis, however, demonstrated that it is genetically indistinguishable from modern horses. — Проте подальший аналіз продемонстрував, що він генетично не відрізняється від сучасних коней.

Поділитись публікацією: