Значення

Прикметник
суттєвий
істотний
важливий
основний
поживний
міцний

Приклади вживання

substantial transformation — суттєва трансформація
It does not involve a substantial change. — Це не передбачає суттєвих змін.
These mushrooms contain substantial amounts of vitamin D. — Ці гриби містять значну кількість вітаміну D.
It contains a substantial proportion of an iron ore compound. — Він містить значну частку сполуки залізної руди.
Some countries also have a substantial legal or illegal domestic trade in weapons for use by their own citizens. — Деякі країни також мають значну законну або нелегальну внутрішню торгівлю зброєю для використання їхніми громадянами.
A substantial number of Germans migrated further eastwards into Eastern Europe. — Значна кількість німців мігрувала далі на схід до Східної Європи.

Поділитись публікацією: