Значення слова

Дієслово
віднімати

Приклади вживання

Subtract two points. — Відніміть два бали.
B is subtracted from A. — B віднімається від A.
Students are taught to subtract numbers in the decimal system. — Студентів вчать віднімати числа в десятковій системі.
Now you know how to add, subtract, multiply, and divide fractions. — Тепер ви знаєте, як додавати, віднімати, множити та ділити дроби.
He subtracted ten from seventy six. — Він відняв десять від сімдесяти шести.

Поділитись публікацією: