Значення слова

Іменник
віднімання

Приклади вживання

Subtraction is an arithmetic operation. — Віднімання — це арифметична операція.
They offered us a subtraction of 20% from the price. — Вони запропонували нам відняти 20% від ціни.
They then learn basic arithmetic operations such as addition or subtraction by physically adding or removing the objects from each row. — Потім вони вивчають основні арифметичні дії, такі як додавання або віднімання, шляхом фізичного додавання або видалення об’єктів з кожного рядка.

Слово subtraction у статтях

Поділитись публікацією: