Значення слова

Прикметник
такий
подібний

Займенник
такий
той

Приклади вживання

such as — такий, як; як наприклад
Such is life. — Таке життя.
It’s such a beautiful day. — Такий чудовий день.
He made such a silly mistake. — Він зробив таку безглузду помилку.
Maria is sensitive to such comments. — Марія чутлива до таких коментарів.
Why did he commit such a serious crime? — Чому він вчинив такий тяжкий злочин?
I’m such an idiot. I should have kissed her. — Я такий ідіот. Я мав поцілувати її.
I don’t want you to take such risks. — Я не хочу, щоб ти так ризикував.

Слово such у статтях

Поділитись публікацією: